Bob Le Roi

Bob has been in broadcasting virtually his whole working life, starting on the Offshore Forts off the coast on his native Whitstable on Radio City. When the Pirates closed he worked at SERED an electronics and recording company owned by his father-in-law whilst picking up cover shows at BBC Radio Medway.

A bit late in the day Radio Caroline showed interest, but before he could join the ships were towed away. On Radio Caroline’s return he was invited to make some recorded programmes which were produced by Andy Oldfield. Running his own Entertainment and Production Services business he joined the BBC again as a freelance at Radio Kent. Whilst still at the BBC he became involved supplying the Ross Revenge through 1983 – 1990 universally known as ‘The Whitstable Navy’

Moving from the BBC to ILR Bob spent many happy years at the Kent ILR Invicta Radio, programming, producing and presenting, and fitted in a weekly show for Radio Fax in Ireland. Events changed as Invicta was taken over a number of times, Bob jumped ship to set-up his own station Medway FM the last UK ILR whilst assisting many other stations throughout Kent.

During the 1990’s Bob was invited to present programmes on Radio London and Radio Northsea International when they returned from ships off the Essex coast. He did programmes for the ILR sustaining network Juke Box Memories, European Klassic Rock, and then joined Radio Caroline working out of the Maidstone TV Studios, later Larkfield. For over a year Bob was the voice of Virgin Radio’s top of the hours commercial. He also made programmes for Radio Seagull and the Voice of Peace. When Medway FM was sold Bob worked for DMG Radio then GWR before venturing overseas to Malta to run Calypso FM taking the station from the bottom of the league to number two Bob briefly worked for BFBS TV as a transmission controller continuity announcer. Hardly radio he set about bringing radio from the Forts 40 years after leaving. Red Sands Radio was conceived which broadcast from the Red Sands Fort and continued from Whitstable Harbour in all for eight years. Although viewed favourably, with spasmodic local authority support it was decided to suspend application for a full licence. The brand was taken to London and after two trials Maritime Radio won a full term licence for the Royal Borough of Greenwich Bob also worked for the high powered Radio Mi-Amigo International where the Red Sands Radio Production of ‘Bob’s 60’s Splash’ returned to the air. The programme is now broadcast by a number of select stations around the world. ‘Bob’s 60’s Splash’ History and Archive

http://www.bobleroi.co.uk/ScrapBook/Splash/Splash.html


Bob is vrijwel zijn hele werkzame leven bezig met uitzenden, te beginnen bij de Offshore Forts voor de kust van zijn geboorteland Whitstable op Radio City. Toen de piraten stopten, werkte hij bij SERED, een elektronica- en platenmaatschappij die eigendom was van zijn schoonvader, terwijl hij covershows oppikte bij BBC Radio Medway.

Iets laat op de dag toonde Radio Caroline interesse, maar voordat hij zich kon aansluiten werden de schepen weggesleept. Bij de terugkeer van Radio Caroline werd hij uitgenodigd om enkele opgenomen programma’s te maken, geproduceerd door Andy Oldfield. Hij runde zijn eigen bedrijf op het gebied van entertainment- en productiediensten en sloot zich opnieuw aan bij de BBC als freelancer bij Radio Kent. Terwijl hij nog bij de BBC werkte, raakte hij tussen 1983 en 1990 betrokken bij het leveren van de Ross Revenge, algemeen bekend als ‘The Whitstable Navy’.

Overstappen van de BBC naar ILR Bob bracht vele gelukkige jaren door bij Kent ILR Invicta Radio, waar hij programmeerde, produceerde en presenteerde, en deelnam aan een wekelijkse show voor Radio Fax in Ierland. De gebeurtenissen veranderden toen Invicta een aantal keren werd overgenomen. Bob stapte over om zijn eigen station Medway FM op te zetten, de laatste Britse ILR, terwijl hij vele andere stations in Kent assisteerde.

In de jaren negentig werd Bob uitgenodigd om programma’s te presenteren op Radio London en Radio Northsea International toen ze terugkeerden van schepen voor de kust van Essex. Hij deed programma’s voor het ILR-ondersteunende netwerk Juke Box Memories, European Klassic Rock, en sloot zich vervolgens aan bij Radio Caroline, waar hij werkte vanuit de Maidstone TV Studios, later Larkfield. Ruim een ​​jaar lang was Bob de stem van de topreclame van Virgin Radio. Ook maakte hij programma’s voor Radio Seagull en de Voice of Peace. Toen Medway FM werd verkocht, werkte Bob voor DMG Radio en vervolgens voor GWR voordat hij zich naar het buitenland waagde naar Malta om Calypso FM te runnen, waardoor het station van de onderkant van de competitie naar nummer twee ging. Bob werkte kort voor BFBS TV als continuïteitsomroeper voor de transmissiecontroller. Nauwelijks radio begon hij veertig jaar na zijn vertrek met het brengen van radio uit de Forten. Red Sands Radio werd bedacht, die uitzond vanuit het Red Sands Fort en in totaal acht jaar lang vanuit Whitstable Harbor bleef voortbestaan. Hoewel dit positief werd beoordeeld, werd met krampachtige steun van de lokale overheid besloten de aanvraag voor een volledige vergunning op te schorten. Het merk werd naar Londen gebracht en na twee tests won Maritime Radio een licentie voor de volledige termijn voor de Royal Borough of Greenwich. Bob werkte ook voor het krachtige Radio Mi-Amigo International, waar de Red Sands Radio-productie van ‘Bob’s 60’s Splash’ terugkeerde naar de lucht. Het programma wordt nu uitgezonden door een aantal geselecteerde stations over de hele wereld. ‘Bob’s 60’s Splash’ Geschiedenis en archief

http://www.bobleroi.co.uk/ScrapBook/Splash/Splash.html

Deel dit...