Privacy Policy

Wie wij zijn

Ons website adres is: http://radioseabreeze.nl. Uiteraard gaan wij van Radio Seabreeze zorgvuldig om met je gegevens. En om je meer te laten weten hoe wij daar mee omgaan hebben wij onderstaande privacy verklaring opgesteld:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Radio Seabreeze.nl verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze website en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via contactformulieren
– Gegevens over je activiteiten op onze website
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@radioseabreeze.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Radio Seabreeze verwerkt je persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Radio Seabreeze.nl analyseert je gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op je voorkeuren.

Hoe lang we gegevens bewaren
Radio Seabreeze.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn: Zolang wij dit nodig achten.

Delen met anderen

Radio Seabreeze.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alle gegevens die door ons worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die je verstrekt, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Aanvullende informatie

In kaart brengen websitebezoek
Radio Seabreeze.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@radioseabreeze.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Radio Seabreezel.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging
Radio Seabreeze.nl neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Zowel de webservers, pc’s als ook ons eigen websitebeheer hebben verschillende wachtwoorden.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@radioseabreeze.nl